NEN-EN 1004 Keuring rolsteiger onderdelen

Veilig omgaan met steigers

Volgens ARBO richtlijnen dient u een veilige bedrijfsvoering te waarborgen voor het gebruik van (en het omgaan met) trappen en ladders.

Conform de NEN-2484, ondersteund door het Besluit Draagbaar Klimmaterieel worden trappen en ladders (visueel) gekeurd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle relevante onderdelen na te lopen.

Zowel op de bouwplaats, alsook in het gewone huis-, tuin- en keukengebruik zijn ladders en trappen de bron van vele ongevallen. Gebrek aan kennis van het juiste gebruik van het klimmaterieel én verkeerde werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen.

Wordt het ongeval veroorzaakt door het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het periodiek laten keuren van uw professionele trappen en ladders kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

Heeft u nog vragen over het inspecteren, keuren of certificeren van steigers? Neem contact met ons op en stel uw vraag via het contactformulier.

NEN-EN 1004 Keuring rolsteiger onderdelen

NEN-EN 1004 keuring aanvragen?

Wij komen graag langs op locatie om de desgewenst keuring uit te voeren. Vul het aanvraagformulier zo nauwkeurig mogelijk in.